Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/pointxse/public_html/grafiskteori/wp-includes/cache.php on line 33
färglära punktförstoring gråbalans densitet trappning rastrering pappersformat
Trappning


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pointxse/public_html/grafiskteori/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Någonting annat som påverkar slutresultatet av en tryckt bild är det som kallas trappning. Det uppkommer när flera färger trycks på varandra utan att hinna torka, vilket är normalt vid offsettryckning. Färg fäster betydligt bättre på torrt papper än på fuktig färg, vilket leder till att lagret av den färg som trycks på en annan färg blir tunnare än tänkt, och då får lägre densitet.

trappning

Detta påverkar den slutliga färgupplevelsen.

nyansfel vid trappning

Trappning kan dock mätas och beräknas enligt följande formler.

Tryck med två färger på varandra:

formel för trappning vid tryck med två färger

D1+2 = densiteten för de båda färgerna tryckta på varandra
D1 = densiteten för den färg som trycktes först
D2 = densiteten för den färg som trycktes sist
(All densitet mäts med den andra färgens filter i densitometern.)

Tryck med tre färger på varandra:

formel för trappning vid tryck med tre färger

D1+2+3 = densiteten för de tre färgerna tryckta på varandra
D1+2 = densiteten för de två första färgerna tryckta på varandra
D3 = densiteten för den tredje tryckta färgen
(All densitet mäts med den tredje färgens filter i densitometern.)

Trappning Ingen kommentar

Densitet


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pointxse/public_html/grafiskteori/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

En reproducerad bilds resultat är beroende av den tryckta färgens densitet, vilket är ett mått på färgens förmåga att absorbera ljus. Ju mer ljus som absorberas av en färg desto högre blir dess densitet, vilket leder till ett mörkare resultat.

Densiteten beskriver på så sätt färgens mörkhet, och den påverkas av:

  • färgens tjocklek
  • färgpigmentets koncentration
  • balans mellan färg och fukt
  • tryckets hårdhet

Det är viktigt att försöka hålla så korrekt och jämn densitet som möjligt på hela tryckytan, annars uppstår färg- och tonskiftningar. För hög densitet leder till ickekompenserad punktförstoring, dålig kontrast och onödigt stor färgåtgång. Det kan ibland även resultera i torkningsproblem och smetning. Vid för låg densitet blir färgerna matta och bleka.

Vad som är korrekt densitet är olika, främst beroende på vilken typ av papper som används vid tryckningen. För detta finns det diverse riktlinjer och ISO-normer. Vid dagstidningstryck finns exempelvis följande rekommendationer:

Cyan: 0,90 (±0,10) D
Magenta: 0,90 (±0,10) D
Gul: 0,90 (±0,10) D
Svart: 1,10 (±0,10) D

För högkvalitativt papper ligger rekommenderade densitetsvärden på ungefär det dubbla.

Dessutom bör varje tryckeri testa sig fram till vad som är det bästa för sin egen utrustning.

Vid flerfärgstryck kan det vara svårt att få en bra densitetsbalans mellan de ingående färgerna, eftersom de justeras individuellt. När färger trycks på varandra är det även svårt att både mäta och visuellt bedöma dess densitet. I de fall det är möjligt används någonting som kallas för mätstrip, vilket är en rad färgfält som trycks vid kanten på pappret. En sådan mätstripp är väldigt användbar till att mäta och kontrollera olika kvalitetsparametrar. Däribland densiteten.

Densitet Ingen kommentar

Densitometer


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pointxse/public_html/grafiskteori/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

För mätning av bland annat densitet används densitometer. Det är ett bra komplement till den visuella bedömningen. När ögat ser ton- och densitetsvariationer kan densitometern ge ett numeriskt värde, vilket kan fungera som riktlinje vid justering.

Det finns två typer av densitometrar. Den ena är transmissionsdensitometer och den mäter hur mycket ljus som passerar genom film. Den andra kallas reflektionsdensitometer och är den som används vid tryckning. Den mäter hur mycket av det ingående ljuset som reflekteras tillbaka från en tryckt yta. Det är reflektionsdensitometern som kommer att beskrivas nedan.

Densitometern skickar vitt ljus genom en lins, som fokuserar ljuset på den tryckta ytan. Ljuset går även genom ett färgfilter som är komplementfärgen till den färg som mäts. På grund av den tryckta färgens tjocklek och pigmentkoncentration absorberas en del av det ingående ljuset. Resten reflekteras tillbaka i en vinkel på 45°, där det går genom en lins och blir fokuserat i en mottagare.

densitometer

Den reflektans som tas emot upplevs, tack vare färgfiltret, som någon grad av svart och jämförs med en referensreflektans.

komplementsfärgsfilter 

Logaritmen av deras förhållande tas sedan fram enligt följande:

densitetslogaritm

R = reflektans i det mätta området
R0 = referensreflektans, ofta otryckt pappersyta

Resultatet visas i densitometerns display.

Dock är det inte bara densitet som kan mätas med densitometer. Även punktförstoring, trappning och färgnyansfel går att få fram med hjälp av en sådan.

Densitet Ingen kommentar

Polarisationsfilter


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pointxse/public_html/grafiskteori/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Vid mätning av densitet är det viktigt att komma ihåg att våt färg och torr färg ger olika utslag i densitometern. Färg har högre densitet när den är våt, än när den har torkat. Detta kan åtgärdas genom att ljuset i densitometern får passera två tvärställda polariseringsfilter. Det resulterar i slutändan i att våt färg mäts på samma sätt som torr.

Densitet Ingen kommentar

Gråbalans och gråbalansstyrning


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pointxse/public_html/grafiskteori/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Gråbalansstyrning är en metod som används vid dagstidningstryckning för att det ska vara lättare att ställa in rätt färgmängd för de ingående tryckfärgerna. Metoden går ut på att trycka ett fält med cyan, magenta och gult, där varje ingående färg har ett speciellt tonvärde. Alldeles intill detta CMY-fält trycks ett fält med en speciellt utvald ton för svart. Dessa båda fält ska med, korrekta tonvärden och rätt färgmängd, upplevas som två likadana gråtoner.

exempel på gråbalk

I bildexemplet är det vänstra fältet är en blandning av cyan, magenta och gult. De högra består av enbart svart.

Fördelar med den här metoden jämfört med att trycka fulltonsfält för de olika tryckfärgerna, och sedan mäta med densitometer, är:

  • Då kanterna på en dagstidning inte beskärs ligger alla testfält synliga för läsaren. Är då testfälten tryckta i olika fulltonsfärger kan de upplevas som störande för läsaren. Gråbalansfälten, eller gråbalkarna, blir betydligt ljusare med en neutralt grå ton, och inte alls lika iögonfallande.
  • Det är mycket enklare och snabbare att visuellt upptäcka förändringar och felaktigheter i färgsättningen, då det ganska snart blir en färgskiftning i CMY-fältet.

Gråbalans Ingen kommentar

Next Page »